Kontakt

Grand Technology Sp. z o.o. Sp. kom.

Adres

ul. Piłsudskiego 3
32-050 Skawina

Telefony

tel.:   12 294-70-06
Faks: 12 378-32-78

NIP: 6772361149
REGON: 121812454
KRS: Sąd Rejonowy dla
Krakowa-Śródmieścia XI Wydz. Gosp.
KRS; nr 0000391685
Kapitał zakładowy: 234.000 PLN opłacony w całości
Konto bankowe:
BS Limanowa 
38 8804 0000 0050 0500 0902 0001    

Piotr Pękacki 
tel. kom. 509-510-151
e-mail: pekacki@grand-tech.pl

Marcin Reimann
tel. kom. 505-221-709
e-mail: reimann@grand-tech.pl

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) informacje na temat cookies